ծառայ

ծառայ

Dasnabedian 1995: 443

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,10 Acrostiche 2,8
serviteur

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԾԱՌԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 1011 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c գ. δοῦλος servus θεράπων famulus, minister οἱκέτης domesticus παῖς puer. Սպասաւոր. պաշտօնեայ. ստրուկ. եւ Գերի. եւ Զինաւոր. արբանեակ. ... եբր. գօլ, ապդ. (պրս. ասի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ — (նէի, ից.) NBH 2 0599 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ.ա. Պաշտօղ. պաշտօնատար. սպասահարկու, սպասաւոր. յորում կարգի են եւ հրեշտակք Աստուծոյ. եւ ծառայ. եւ սարկաւագ, եւ այլն. ... եւն. որպէս յն. λειτουργός, γῶν… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԱՌԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 5c, 8c ա. ἁδούλωτος non servus, liber Որ չէ՛ ծառայ այլոց, այլ՝ ազատ. ... *Ըստ բնութեամբ անծառայ գոլոյ հոգւոյն, եւ անըմբռնելի: Անծառայ իմն, եւ յամենայն նուաստութենէ ազատ. Դիոն. երկն.: Կամ ոյր չիք ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՀԱՐՈՒԱԾ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. μαστιγίας mastigia, flagria Բազում հարուածոց գանից արժանի. ծեծի փետի արժանի. ... *Ծառայ փախստական, ծառայ բազմահարուած, որ ապստամբեաց ʼի բարի տեառնէ. Ածազգ. ՟Ժ՟Գ: *Բարերարեա՛ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՆՁԱԳԻՆ — ( ) NBH 1 0529 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ԳԱՆՁԱԳԻՆ ԱՌՆԵԼ. Գանձիւ կամ ընչիւք գնել, մանաւանդ ʼի յիշատակ եկեղեցւոյ. *Սա գանձագին արար զգաւառն արշարունեաց յազգէն կամսարականաց. Ասող. ՟Բ. 2: *Զծովակն՝ որ էր իմ հայրենիք, գանձագին արարի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴՈԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 0772 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա.գ. ԸՆԴՈԾԻՆ կամ ԸՆՏՈԾԻՆ. ὀ, ἠ οἱκογενής domi natus, ta. vernaculus Ի տան ուրուք ծնեալ. ընտանի ծառայ կամ աղախին. եւ Զաւակ ստրկի տան. որդեգիր տանուտեառն եւ տանտիկնոջ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԻԶԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 0943 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 14c չ. θαρρέω audeo, praesumo, aggredior γαυροῦμαι exsulto. Վստահիլ. համարձակիլ. իշխել. քաջալերիլ. յանդգնիլ. ձեռներեց լինել. ... *Մի՛ օքանչանայք ընդ այսքան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱՌԱՅՈՐԵԱՐ — (երոյ.) NBH 1 1011 Chronological Sequence: 5c ԾԱՌԱՅՈՐԵԱՐ կամ ԾԱՌԱՅ ՈՐԵԱՐ. Հակադրեալն Ազատօրերոյ. ծառայ անձինք. ստրուկք. հպատակք. *Ի մէնջ որպէս ʼի ծառայորերոյ գործ խնդրեցէք եւ հպարտկութիւն. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱԿԱԴԱՐՁ — (ի, ից.) NBH 2 0005 Chronological Sequence: 6c ա. ἁντίστροφος reciprocus. Որ փոխադարձ. անդրադաձ. շրջուն. ... *Ամենայն առինչքն առ հակադարձսն ասին. հիկէն, ծառայ՝ տեառն ասի ծառայ, եւ տէր՝ ծառայի ասի տէր. Արիստ. առինչ.: *Իսկ ենթակրութիւնք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0287 Chronological Sequence: Unknown date գ. γεωργός, γεώργιος (որ է գէորգ). agricola, vinitor. Երկրագործ, հողագործ. գործաւոր կամ վարձկան յանդի. այգեգործ. արդիւնաւոր. աշխատաւոր. ... (իսկ պրս. միւշագ ՝ է սպասաւոր, ծառայ. որպէս թ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.